• Info over het project
  • Veelgestelde vragen
  • Documenten

Info over het project

Wat staat er te gebeuren op Het Eiland?

Gemeente Súdwest-Fryslân en de woningcorporaties Elkien en Accolade trekken samen op in het toekomstbestendig maken van de wijk Het Eiland in Sneek. Elkien gaat aan de slag met circa 300 huurwoningen.

Gemeente Súdwest-Fryslân heeft het voornemen om van Het Eiland een aardgasvrije wijk te maken. De gemeente wil graag de nieuwbouw en alle andere woningen op Het Eiland aansluiten op een warmtenet. Zo kan Het Eiland van het aardgas af en de eerste aardgasvrije wijk van Sneek worden. Woningcorporatie Accolade haakt aan bij dit wijkverduurzamingsplan.

Waar kan ik de stukken over dit project teruglezen?

Onderaan deze pagina staan verschillende documenten en stukken. Gespreksverslagen, plannen, nieuwsbrieven en andere documenten. Staat er niet tussen wat je zoekt of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag.

Planning: Wat gebeurt wanneer?

Tijdlijn 2024Klik op de afbeelding om een grotere versie van de planning te bekijken.

Aansluiten op het warmtenet doen we waarschijnlijk per blok of straat, dus in stapjes. Eerst sluiten de woningen van Elkien aan. Daarvoor kiezen we een partij die het warmtenet aanlegt (eind 2024). Daarna maken we een planning en laten we deze zien aan de wijk. Zo weet iedereen wanneer zijn huis op het warmtenet kan aansluiten. Om dat goed te laten verlopen wordt er nu veel onderzocht, berekend en afgestemd.

Hoe zorgen jullie voor zo weinig mogelijk overlast?

Bij het slopen en nieuwbouwen door Elkien en het aanleggen van een warmtenet door de gemeente is er overlast door de werkzaamheden. Dit is helaas niet anders. Wel proberen we voor iedereen de overlast te beperken. Dit doen we door bijvoorbeeld:

  1. Goed te plannen. Als we een nieuwe straat aanleggen, leggen we ook meteen het warmtenet. Dan hoeft de nieuwe straat niet weer open.
  2. Geen transport van de aannemer langs de basisschool tijdens haal- en brengmomenten
  3. Zoveel mogelijk ergens anders bouwen, bijvoorbeeld in een fabriek. Dan hoeven we het alleen nog in elkaar te zetten op Het Eiland.
  4. Verkeersverbod op de enige toegangsweg van Het Eiland.

Wat is een warmtenet?

Dat is een stelsel van buizen om warm water te vervoeren. In je huis kun je de warmte gebruiken om je huis te verwarmen, of om je douchewater te verwarmen met een warmtewisselaar. Vervolgens gaat het iets koudere water terug naar het centrale punt om opnieuw te worden verwarmd. Zo ontstaat er een kringloop waar we het (warme) water opnieuw gebruiken. Op Het Eiland wordt het water verwarmd met aquathermie.

Wat is aquathermie?

Aquathermie is in beeld als warmtebron om de wijk Het Eiland in de toekomst te verwarmen. Uit de enquête, die in het najaar 2020 is afgenomen onder inwoners van Het Eiland, bleek dat er behoefte is aan uitleg over deze techniek. In dit filmpje vertellen we je hier meer over.