image/svg+xml

Samen aan de slag voor een mooie,
leefbare en duurzame wijk

Opening informatiepunt het Eiland Sneek

Woensdag 15 december werd ‘De Buurtvalk’ in de Sneker wijk het Eiland geopend. In dit informatiepunt aan de Valkstraat, kunnen inwoners van het Eiland terecht met vragen over hun wijk aan Elkien, Accolade en de Gemeente Súdwest-Fryslân.

Toekomstbestendige wijk

Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de wijk op alle fronten toekomstbestendig te maken. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden om de wijk te verwarmen met aquathermie als alternatief voor aardgas. De beide woningcorporaties gaan aan de slag om de veelal sociale huurwoningen te renoveren en te isoleren of te slopen en te vervangen voor duurzame nieuwbouw.

Van saai naar fraai

De feestelijke opening van het pand vond vanwege de geldende maatregelen in aangepaste vorm plaats. De naam ‘De Buurtvalk’, gekozen door bewoners uit de wijk, werd onthuld evenals de kleurrijke muurschilderingen van de hand van kunstenares Merel Visser. Ook bij het ontwerp van de kunst hebben wijkbewoners meegedacht. “Inwoners betrekken bij de plannen is dan ook het centrale thema”, aldus de samenwerkende partijen. “We begrijpen dat de plannen voor veel inwoners nu nog niet concreet zijn. Toch willen we hen juist in een vroeg stadium al betrekken en de gelegenheid geven om vragen te stellen over hun persoonlijke woonsituatie.” Voor de opening werden alle buurtbewoners uitgenodigd om vooralsnog alleen buiten een kijkje te nemen. Voor de deur staat een kerstboom waarin zij een toekomstwens voor hun wijk kunnen hangen.

Ook energietips of vragen aan de wijkagent

Vanaf januari kunnen de bewoners van het Eiland ook in het pand terecht tijdens inloopspreekuren. Naast Accolade, Elkien en de gemeente, zullen ook huurderbelangenvereniging Nieuw Elan, de wijkagent en een energiecoach met enige regelmaat te vinden zijn in het informatiepunt.