image/svg+xml

Samen aan de slag voor een mooie,
leefbare en duurzame wijk.

Buurtplan - deelgebied 1

Van 11 tot en met 22 april 2022 nodigden wij wijkbewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden uit om mee te denken over de inrichting van het eerste deelgebied. Dit is het deel direct na de brug, aan de linkerkant. In het buurtplan bepalen we de indeling van de bouwvlakken, de hoogte van de nieuwe gebouwen en het type woningen. Ook kijken we naar de ruimte voor het openbaar groen en het parkeren.

De gemeente en Elkien werkten twee modellen uit. Hierin staat hoe het plan eruit kan komen te zien. Welk model spreekt het meeste aan? Of waar heeft u moeite mee? Door het invullen van een vragenlijst konden bezoekers hun mening geven. Deze reacties nemen wij mee in het verder uitwerken van de plannen.
We maakten een filmpje met een uitleg over het eerste buurtplan. Dat bekijkt u hier