image/svg+xml

Samen aan de slag voor een mooie,
leefbare en duurzame wijk.

Afkondiging Sociaal Pakket voor fase 2!

De afgelopen periode zijn we bij alle bewoners van fase 2 op huisbezoek geweest. Tijdens deze huisbezoeken spraken we samen over de sloop- en nieuwbouwplannen. En over de persoonlijke situatie en woonwensen van de bewoner. Ook hebben we gevraagd of de bewoner instemt met de sloopplannen. Dit is allemaal vastgelegd in het bewonersdocument.

97% van de bewoners in fase 2 stemt in met de sloop
Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen sloop van hun woning. Dan mogen de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn. In fase 2 heeft, net als in fase 1, maar liefst 97% van de bewoners ingestemd met de sloop van hun woning! In totaal gaat het in deze tweede fase om 72 adressen. De sloop staat gepland in de zomer van 2025. Lees hier meer over de plannen van fase 2.

Voor de bewoners van fase 2 begint de grote wijkvernieuwing nu echt
Per 1 april 2024 is het Sociaal Pakket bij Sloop ingegaan voor fase 2. De bewoners van deze fase hebben hierover bericht van ons ontvangen. Een klein deel van de bewoners zal verhuizen naar een wisselwoning, om terug te keren naar de nieuwbouwwoningen van fase 2. Veel bewoners van de Houkeslootstraat zullen in 2025 verhuizen naar de nieuwbouwwoningen die in de eerste fase gebouwd worden. Uiteraard verhuizen een aantal bewoners ook buiten de wijk, met of zonder gebruik van hun urgentie voor huurwoningen van Elkien.

Zo blijven we samen aan de slag voor een mooi, leefbaar en duurzaam Eiland!