Afkondiging Sociaal Pakket voor fase 1!

De afgelopen periode zijn we bij alle bewoners van fase 1 op huisbezoek geweest. Tijdens deze huisbezoeken spraken we samen over de sloop- en nieuwbouwplannen. En over de persoonlijke situatie en woonwensen van de bewoner. Ook hebben we gevraagd of de bewoner instemt met de sloopplannen. Dit is allemaal vastgelegd in het bewonersdocument.

97% van de bewoners in fase 1 stemt in met de sloop
Elkien heeft met Nieuw Elan afgesproken dat minimaal 70% van de bewoners in moet stemmen sloop van hun woning. Dan mogen de plannen uitgevoerd worden. Theda Heijs van Nieuw Elan heeft de bewonersdocumenten gecontroleerd. Zij heeft geteld hoeveel bewoners akkoord zijn met de plannen en hoeveel er tegen zijn. In fase 1 heeft maar liefst 97% van de bewoners ingestemd met de sloop van hun woning!

 

 

Voor de bewoners van fase 1 begint de grote wijkvernieuwing nu echt
Per 21 februari gaat het Sociaal Pakket bij Sloop in voor fase 1. De bewoners van deze fase hebben hierover bericht van ons ontvangen. In december konden zij het woningplan voor hun fase bekijken. Met een 3D tour bekeken de bewoners hun toekomstige woning. Deze 3D tour kunt u nu ook zelf bekijken via deze link!

Ondertussen werken we ook hard aan de plannen voor de volgende fases. Dit voorjaar ontwikkelen we samen met de bewoners van fase 2 en 4 het Buurtplan voor deelgebied 2. Daarna volgt het woningplan voor fase 3. Samen aan de slag voor een mooi, leefbaar en duurzaam Eiland!